Horari
9:00 - 19:30, dl - dj
9:00 - 17:00, dv
La qualitat de l'òvul en la FIV: impacte, avaluació i futur
Clínica de Reproducció Assistida

La qualitat de l'òvul en la FIV: impacte, avaluació i futur

Importància de la qualitat de l'òvul en la FIV

En l'àmbit de la Fecundació In Vitro (FIV), la qualitat dels òvuls d'una dona és un factor fonamental per a determinar la probabilitat d'una concepció reeixida i un embaràs saludable. La qualitat de l'òvul es refereix a la capacitat d'un òvul per a ser fertilitzat i posteriorment convertir-se en un embrió viable. Exerceix un paper fonamental en el procés de una FIV, influint no sols en les possibilitats de fertilització sinó també en la qualitat dels embrions i la probabilitat d'una implantació reeixida i un embaràs a terme.

Comprendre els matisos de la qualitat dels òvuls és essencial tant per als professionals mèdics com per a les pacients sotmeses a una FIV. És una interacció complexa de diversos factors, inclosa la integritat genètica dels òvuls, la seva maduresa i la seva salut general, que poden veure's influenciats per l'edat, l'estil de vida i els factors ambientals. Els òvuls d'alta qualitat tenen una taxa de normalitat cromosòmica més alta, la qual cosa és crucial per al desenvolupament saludable dels embrions.

No es pot subestimar la importància de la qualitat de l'òvul en la FIV. És un determinant clau en l'efectivitat del tractament de la FIV, dictant el potencial per a aconseguir l'embaràs. D'altra banda, la mala qualitat dels òvuls pot generar desafiaments com a taxes de fecundació més baixes, desenvolupament deficient dels embrions, taxes més altes d'avortaments espontanis i taxes generals d'èxit més baixes dels cicles de FIV. Per tant, avaluar i comprendre la qualitat dels òvuls es converteix en un pas fonamental en el camí cap a l'èxit del tractament de FIV i el somni de la maternitat.

Comprendre la qualitat de l'òvul

La qualitat de l'òvul és un terme que abasta diversos aspectes de la salut i viabilitat d'un òvul, en particular la seva integritat genètica i la seva capacitat per a convertir-se en un embrió sa. La qualitat d'un òvul és fonamental en la fertilitat i impacta significativament les taxes d'èxit dels tractaments de FIV.

Diversos factors clau influeixen en la qualitat de l'òvul:

 • Edat: Un dels factors més crítics que afecten la qualitat de l'òvul és l'edat de la dona. A mesura que les dones es fan majors, especialment després dels 35 anys, la qualitat dels seus òvuls sol disminuir. Aquesta disminució es deu principalment a una disminució de la funció mitocondrial i a un augment de les anomalies cromosòmiques, la qual cosa pot provocar una reducció de la fertilitat i majors riscos d'anomalies congènites.
 • Factors d'estil de vida: les eleccions d'estil de vida també poden tenir un impacte significatiu en la qualitat de l'òvul. Factors com el tabaquisme, el consum excessiu d'alcohol, la mala alimentació i els alts nivells d'estrès poden afectar negativament la salut dels òvuls. Per contra, mantenir un estil de vida saludable amb una dieta equilibrada, exercici regular i control de l'estrès pot ajudar a preservar la qualitat de l'òvul.
 • Factors genètics: la composició genètica d'un individu pot influir en la qualitat de l'òvul. Algunes dones poden tenir predisposicions genètiques que afecten les seves reserves i qualitat d'òvuls.

Comprendre la qualitat dels òvuls és crucial en el context de la FIV, ja que afecta directament les possibilitats d'una fecundació reeixida i un desenvolupament embrionari saludable. En reconèixer els factors que afecten la qualitat de l'òvul, es poden prendre mesures per a optimitzar-la, augmentant així la probabilitat de resultats reeixits de la FIV.

Avaluació de la qualitat de l'òvul

L'avaluació de la qualitat de l'òvul és un aspecte fonamental del procés de FIV i proporciona informació crucial per a predir la probabilitat d'un tractament reeixit. Els professionals mèdics empren diverses tècniques per a avaluar la salut i viabilitat dels òvuls.

 • Proves de reserva ovàrica: aquestes proves estan dissenyades per a estimar la quantitat i qualitat dels òvuls restants d'una dona. Les avaluacions més comunes inclouen la prova de l'hormona antimülleriana (AMH), que mesura el nivell de AMH en la sang per a donar una indicació del nombre d'òvuls restants, i la prova de l'hormona fol·licle estimulant (FSH), que mesura el nivell de FSH el dia 3 del cicle menstrual. Els nivells elevats de FSH poden ser un signe d'una reserva ovàrica disminuïda i una qualitat potencialment inferior dels òvuls.
 • Recompte de fol·licles antrals (AFC): aquesta prova d'ultrasò compta els fol·licles visibles en els ovaris. Un major nombre de fol·licles antrals sol indicar una millor reserva ovàrica i una qualitat potencialment major de l'òvul.
 • Tecnologies d'imatges avançades: les imatges en "estafi-*lapse" i altres tecnologies avançades en les clíniques de FIV permeten un seguiment pròxim dels òvuls i els embrions en etapa primerenca. Això ajuda a seleccionar òvuls de millor qualitat per a la seva fecundació i pot proporcionar informació sobre el seu potencial de desenvolupament.

Aquestes avaluacions no poden avaluar la qualitat de l'ovòcit directament, però ofereixen valuosos indicadors indirectes. Ajuden els especialistes en fertilitat a prendre decisions informades sobre els protocols de tractament més eficaços, inclosa la selecció d'òvuls per als procediments de FIV. Comprendre la qualitat dels òvuls és clau per a optimitzar les estratègies de FIV i millorar les possibilitats d'un embaràs reeixit.

Qualitat de l'òvul i resultats de la FIV

La correlació directa entre la qualitat dels òvuls i les taxes d'èxit dels tractaments de FIV és un aspecte crític de la medicina reproductiva. Els òvuls d'alta qualitat són fonamentals per a aconseguir una fecundació reeixida, el desenvolupament embrionari i, en última instància, un embaràs i un part reeixits.

 • Impacte en la fecundació i la qualitat de l'embrió: la qualitat d'un òvul influeix significativament en la seva capacitat per a ser fecundat. Una vegada fertilitzat, la qualitat continua exercint un paper en el desenvolupament de l'embrió. Els òvuls d'alta qualitat tenen més probabilitats de convertir-se en embrions sans amb el número cromosòmic correcte, la qual cosa augmenta les possibilitats d'una implantació i un embaràs reeixits.
 • Desafiaments de la mala qualitat dels òvuls: Els òvuls de menor qualitat, que poden ser més freqüents en dones majors o en aquelles amb unes certes afeccions mèdiques, poden generar una varietat de desafiaments de FIV. Aquests inclouen taxes de fecundació més baixes, desenvolupament deficient dels embrions i una major probabilitat d'anomalies cromosòmiques. En conseqüència, això pot resultar en taxes d'implantació més baixes, taxes d'avortament espontani més altes i una menor probabilitat d'aconseguir un embaràs viable i a terme.

La importància de la qualitat dels òvuls en la FIV emfatitza la necessitat d'una avaluació exhaustiva prèvia al tractament i enfocaments personalitzats per al tractament de fertilitat. En comprendre la qualitat dels òvuls disponibles, els especialistes en fertilitat poden prendre decisions millor informades respecte a les opcions de tractament, com la quantitat d'òvuls que s'han de recuperar i fertilitzar, la possible necessitat d'òvuls de donants i les estratègies de transferència d'embrions més adequades.

Aquesta comprensió és clau per a maximitzar el potencial de resultats reeixits en la FIV i ajudar les dones i a les parelles a aconseguir els seus objectius de formar una família.

Millorar la qualitat de l'òvul

Millorar la qualitat dels òvuls és un aspecte vital per a millorar la fertilitat, especialment per als qui se sotmeten a una FIV. Si bé uns certs factors que influeixen en la qualitat dels òvuls, com l'edat, no es poden modificar, existeixen diversos canvis en l'estil de vida i intervencions mèdiques que poden ajudar a millorar la salut i la viabilitat dels òvuls.

 • Modificacions de l'estil de vida: Un estil de vida saludable pot afectar significativament la qualitat de l'òvul. Això inclou mantenir una dieta equilibrada rica en antioxidants, que pot ajudar a protegir els ovòcits de l'estrès oxidatiu. L'activitat física regular i el manteniment d'un pes saludable també són importants, ja que l'obesitat s'ha relacionat amb una menor qualitat dels òvuls. Reduir l'estrès mitjançant pràctiques d'atenció plena, ioga o meditació pot afectar positivament la salut reproductiva en general.
 • Evitar influències negatives: és fonamental evitar fumar, el consum excessiu d'alcohol i l'exposició a toxines ambientals, i tot això pot afectar negativament la qualitat de l'òvul. Limitar la ingesta de cafeïna i garantir un somni adequat també són pràctiques beneficioses.
 • Tractaments mèdics i suplements: Uns certs medicaments i suplements que milloren la fertilitat poden millorar la qualitat dels òvuls. Per exemple, s'ha demostrat que el coenzim Q10 (CoQ10) millora la funció mitocondrial dels òvuls i els suplements de DHEA poden ser beneficiosos per a les dones amb reserva ovàrica disminuïda. No obstant això, és essencial consultar amb un metge abans de començar a prendre qualsevol medicament o suplement.

Aquestes estratègies poden optimitzar la qualitat dels òvuls, augmentant potencialment les possibilitats d'una fecundació reeixida i un desenvolupament embrionari saludable durant la FIV. Si bé no tots els factors que afecten la qualitat dels òvuls estan baix control, prendre mesures proactives en àrees que sí que ho estan pot marcar una diferència significativa en els resultats de fertilitat.

Qualitat dels òvuls en dones més grans

L'edat és un factor fonamental que afecta la qualitat dels òvuls, especialment en dones sotmeses a FIV. A mesura que les dones envelleixen, especialment després dels 35 anys, la qualitat dels seus òvuls tendeix a disminuir, la qual cosa afecta la fertilitat i les taxes d'èxit dels tractaments de FIV.

 • Disminució relacionada amb l'edat: la disminució de la qualitat dels òvuls amb l'edat es deu principalment a una disminució en la quantitat d'òvuls disponibles i un augment de les anomalies cromosòmiques. Aquest declivi natural pot conduir a una reducció de les possibilitats d'una fertilització reeixida, un major risc d'avortament espontani i una major probabilitat de trastorns cromosòmics en la descendència. La qualitat dels òvuls disminueix significativament després dels 40 anys, la qual cosa ho converteix en un factor crucial per a les dones majors que consideren la FIV.
 • Desafiaments de la FIV per a dones més grans: per a les dones de 40 anys, la disminució de la qualitat dels òvuls planteja desafiaments específics en els tractaments de FIV. Aquests inclouen una menor resposta a l'estimulació ovàrica, menys òvuls recuperats durant els cicles de FIV i menors taxes d'implantació d'embrions. A més, el risc d'anomalies genètiques en els embrions augmenta amb l'edat materna.
 • Alternatives per a dones més grans: en els casos en què la qualitat dels òvuls és una preocupació important, opcions com l'ús d'òvuls donats es converteixen en una alternativa viable. La donació d'òvuls pot evitar els problemes relacionats amb la disminució de la qualitat dels òvuls i augmentar les possibilitats d'un embaràs reeixit.

Reconèixer les implicacions de l'edat en la qualitat dels òvuls és crucial per a les dones majors que consideren la FIV. Els permet a ells i als seus especialistes en fertilitat prendre decisions informades sobre les seves opcions de tractament, la qual cosa augmenta les seves possibilitats de tenir un embaràs reeixit. Això podria incloure ajustar els protocols de FIV o considerar alternatives com la donació d'òvuls.

El futur de l'avaluació de la qualitat de l'òvul

Els avanços en la tecnologia reproductiva i les recerques en curs estan donant forma contínuament al futur de l'avaluació de la qualitat dels òvuls, oferint esperança i millors oportunitats per a les dones que se sotmeten a tractaments de FIV.

 • Tecnologies emergents: Els avanços d'avantguarda en medicina reproductiva, com a tècniques avançades d'imatges i proves genètiques, estan millorant la capacitat d'avaluar i seleccionar òvuls d'alta qualitat. Innovacions com l'anàlisi d'embrions impulsat per IA i mètodes no invasius per a avaluar la salut metabòlica dels òvuls estan en l'horitzó, amb l'objectiu d'augmentar la precisió i les taxes d'èxit de la FIV.
 • Proves i cribratges genètics: Les proves genètiques prèvies a la implantació (PGT) s'estan tornant més sofisticades i permeten detectar embrions a la recerca de trastorns genètics i normalitat cromosòmica. Això no sols ajuda a avaluar la qualitat dels embrions derivats dels òvuls, sinó que també ajuda a seleccionar els embrions més sans per a la transferència, millorant així els resultats de l'embaràs.
 • Medicina personalitzada: la recerca se centra en enfocaments individualitzats per al tractament de fertilitat, considerant els factors genètics i fisiològics únics que afecten la qualitat de l'òvul. Aquesta personalització de l'atenció podria conduir a tractaments més personalitzats per a optimitzar la qualitat dels òvuls per a cada pacient.
 • Millorar la salut dels òvuls: les recerques en curs estan explorant possibles tractaments per a rejovenir o millorar la qualitat dels òvuls, especialment en dones majors. Els estudis sobre la salut mitocondrial, els tractaments hormonals i les intervencions en l'estil de vida són prometedors per a millorar la qualitat dels òvuls.

El futur de l'avaluació de la qualitat dels òvuls en la FIV està orientat cap a tractaments de fertilitat més precisos, personalitzats i reeixits. Aprofitant les noves tecnologies i els coneixements científics, l'objectiu és oferir millors possibilitats de concepció i embarassos saludables, especialment per als qui enfronten desafiaments amb la qualitat dels òvuls.

Conclusió: empoderar a la pacient amb coneixement

El viatge de la FIV, profundament entrellaçat amb les complexitats de la qualitat dels òvuls, subratlla la importància de l'apoderament de la pacient a través del coneixement i la comprensió. A mesura que avança la ciència reproductiva, brindar a les pacients coneixements integrals sobre la qualitat dels òvuls es torna essencial per a prendre decisions informades i establir expectatives realistes.

 • Importància de l'educació de la pacient: Educar als pacients sobre els matisos de la qualitat de l'òvul, com afecta la fertilitat i el procés de FIV és vital. Comprendre aquests aspectes permet a les pacients participar activament en els seus plans de tractament i fomenta una relació de col·laboració amb el seu metge.
 • Expectatives realistes: Amb una comprensió clara de com la qualitat dels òvuls afecta els resultats de la FIV, les pacients poden tenir expectatives més realistes respecte a les taxes d'èxit del tractament i els possibles desafiaments. Aquesta comprensió és particularment crucial per a les dones majors o aquelles amb problemes de fertilitat coneguts.
 • Navegant per les opcions de tractament: Armades amb coneixement, les pacients poden navegar millor per les seves opcions de tractament, ja sigui que impliquin procedir amb la FIV usant els seus òvuls, considerar òvuls de donants o explorar altres tractaments de fertilitat.
 • Suport i recursos: encoratjar a les pacients a utilitzar els recursos disponibles, com a assessorament, grups de suport o materials educatius, pot brindar suport i informació addicionals, ajudant-los a navegar els aspectes emocionals i físics de la FIV.

En conclusió, capacitar a les pacients amb una comprensió profunda de la qualitat dels òvuls i la seva importància en la FIV aplana el camí per a viatges més informats, assegurances i esperançadors cap a la maternitat. A mesura que el camp de la medicina reproductiva continua evolucionant, l'educació i el suport de la pacient continuen sent pilars clau per a aconseguir resultats reeixits de la FIV.

Dr. Iñaki González-Foruria
Director Mèdic
COMB: 40780
Dra. Clàudia Forteza
Ginecòloga especialista en RA
COMB: 50849
Dra. Rebeca Beguería
Ginecòloga especialista en RA
COMB: 40754
Joan Massó
Director del laboratori de FIV
CBC: 21270C
Dr. Manel Fabó
Metge Anestesista
COMB 23569
Monica Mandas
Infermeria
COIB: 057909
Tens preguntes?
Demana la teva consulta gratuïta avui!

Els nostres experts estan preparats per examinar el teu historial de casos, aclarir les teves opcions i respondre a totes les preguntes que tinguis.

No esperis per prendre decisions informades - la teva orientació personalitzada t'espera!

El camp està omplert incorrectament
+34
 • Spain (España)+34
 • France (La France)+33
 • Italy (Italia)+39
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Belgium (België)+32
 • Switzerland (Schweiz/Suisse)+41
 • Germany (Deutschland)+49
 • Netherlands (Nederland)+31
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1
 • Antigua and Barbuda+1
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Ascension Island+247
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Eswatini+268
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • North Macedonia (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1
 • Saint Lucia+1
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Sweden (Sverige)+46
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
El camp està omplert incorrectament

Visita la nostra clínica

Estem situats al cor de Barcelona.

Localitat

Travessera de les Corts, 322
08029 Barcelona Espanya
Show on map

Truca'ns ara

9:00 - 19:30, dl - dj
9:00 - 17:00, dv
(+34) 936 555 888

Deixa un missatge

info@natuvitro.com
Photo inside of Natuvitro Clinic in Barcelona
Photo inside of Natuvitro Clinic in Barcelona
Photo inside of Natuvitro Clinic in Barcelona
Photo inside of Natuvitro Clinic in Barcelona
Photo inside of Natuvitro Clinic in Barcelona
Photo inside of Natuvitro Clinic in Barcelona
Trucar
Email
Demana una consulta
Cita