Què és un PGT?

Les Proves Genètiques Preimplantacionals (PGT) han representat un enorme avanç en la comprensió de les causes de la infertilitat - i per descomptat en la posada en pràctica d'algunes de les seves solucions. Aquestes proves poden ser de diferents tipus, en funció de què estem buscant, sent les més comunes la PGT-A (o PGS), la PGT-M o la PGT-SR.

Les Proves Genètiques prèvies a la Implantació, comúment conegudes com a PGT, es duen a terme en el marc d'una Fecundació In Vitro, i consisteixen en la realització d'una anàlisi mínimament invasiu de cada embrió abans de la seva implantació a l'úter.

L'objectiu d'aquestes és identificar possibles trastorns genètics que en aquest moment impedeixin o dificultin l'embaràs, o que puguin fer que el nadó desenvolupi una malaltia greu.